oberon klatovy (6).gif
obrázek 2.jpg
oberon klatovy (2).gif

Homocystein – věc veřejná – jest-li něco neznám, tak to neznamená, že to neexistuje. A takto se k tomu staví naše zdravotnictví!

Někteří lidé si myslí, že jich se to netýká, bohužel, tato aminokyselina se v našem těle vyrábí, ať si to přejeme nebo ne. Jde o přírodní biochemický proces, který je součástí našeho těla, naší existence, proto nikdo není vyloučen z jeho účinků v našem těle. A jelikož veřejný správce našeho zdraví (zdravotní systém, který si po celý život platíme) nemá zájem toto řešit - je zde zájem farmaceutických firem - musí každý sám za sebe!
Jedná se o prevenci, a protože přicházející kardiovaskulární choroby nám dávají menší či větší signály, že něco není v pořádku a my je často přehlížíme, nemoc udeří náhle a mnohokrát již není náprava možná. Proto je na každém z nás, jak to myslíme s prevencí vážně.

“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!” Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby CENTRA jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
kar2.gif
kar3.gif
kar5.gif
kar5.gif
kar6.gif
Spirituální odblokování jemnohmotných energií skrze energetická centra v těle
Je nová metoda, která příslušnou osobu odstartuje pro duchovní práci, usnadňuje její vývoj. A to v osobním životě i v duchovním vývoji. Je to velká pomoc pro člověka, který chce jít na duchovní cestu, nebo na ní již je. Člověku se mnoho věcí vyjasní, mnoho věcí propojí a on začne chápat lépe souvislosti a analogie. Věci vidí bez zkreslení. Lépe se daří meditace a veškerá duchovní práce. Po tomto odblokování následuje přestávka NEJMÉNĚ 40 dní. To je čas, kdy tělo energie uspořádá, vše se v novém projeví. Pak je-li to dovoleno, působí se z úrovně vyšší, kde je možné čistit bloky a harmonizovat energie, aby osobnost mohla duchovně růst a chápat vyšší pravdy.
Spirituální odblokování není léčení, ale energetická očista jemnohmotných těl. Spirituální odblokování se provádí s pomocí duchovního světa, který ví nejlépe co je pro dotyčného vhodné. Je to metoda úplně nová, která přichází s Věkem Vodnáře na pomoc lidem v táto přelomové době. Jejím hlavním úkolem je pomoci lidem, pozvednout svoji vibraci na úroveň Věku Vodnáře. Ostatní průvodní jevy, které se jeví jako pozitivní změny v životě těchto lidí jsou jakoby navíc. Nejsou tedy hlavním účelem této metody.
Dělá-li se Spirituální odblokování pravidelně v průběhu života, tak zmírňuje až odstraňuje rizika civilizačních chorob, včetně rakoviny. Mělo by se dělat pravidelně každoročně, aby se tělo udrželo v harmonii a civilizační choroby se nemohly rozvíjet. Když už je tělo těmito chorobami poškozeno, napomáhá Spirituální odblokování k jeho rychlejšímu uzdravení. Tím, že Spirituální odblokování uvádí tělo do harmonie, tak zároveň prodlužuje život. Aby se projevily tyto účinky, je třeba toto zharmonizování podstoupit pravidelně 1x ročně dlouhodobě. Jednou za život to nestačí. Také pomáhá jiným metodám, aby byly účinnější.

 
Prostředník - terapeut, který vykonává tuto metodu
Prosebník - klient, který žádá pomoc
Pomocník - duchovní bytost, která z Božské úrovně pracuje

Jak člověk prochází životem, vytváří si energetické bloky, které ho pak brzdí v jeho vývoji. Tyto bloky způsobují i fyzické choroby, někdy i psychické poruchy. Sám si většinou není člověk těchto bloků vědom, a když ano, sám je neumí odstranit. K tomu jsou potřeba duchovní pomocníci, kteří pracují s Boží silou. Nelze o to však pouze požádat, protože člověk je složitá bytost a nesmí být poškozen jeho vývoj, ani narušen jeho osobní úkol. Proto zde musí být prostředník. Toto je člověk, který ve svém duchovním vývoji došel tak daleko, že je schopen se s duchovními poradci spojit a dorozumět. Toto dorozumění nemá probíhat na úrovni kyvadla, protože to přes všechny ochrany není spolehlivé. A chybné rozhodnutí by mohlo člověka žádajícího o pomoc poškodit. Prostředník musí být také člověk zodpovědný, aby svou práci dělal dobře a s láskou. Je prostředníkem. Zprostředkovává předávání čisté energie, která rozpouští energetické bloky. Je to práce náročná a pro duchovně nevyzrálého pomocníka i nebezpečná. Z aury prosebníka se totiž odstraňují i temné energie, fantómové, přivtělené duše, prokletí a černo-magické praktiky. Ty pak mohou přejít na prostředníka, když nemá dostatečné ochrany a nevědomky jim to dovolí. Proto každý prostředník musí být ke své práci školený a na konci tohoto školení dostat zasvěcení, které obsahuje ochrany a také duchovního průvodce, který ho bude v této práci ochraňovat. Tato práce má svá pravidla, které by neměl žádný prostředník překračovat v touze si svoji práci ulehčovat. Mohla by pak nastat chyba a to by byla neodpustitelná škoda.

Spirituální odblokování
Je zásah do jemných těl a čaker. Zde se nachází různá poškození a deformace, které člověk utrpí při zranění, či operaci. Fyzické tělo se zahojí a zůstane jizva. Zvláště v případě, kdy bylo nutné šití. Kdo ale zašije jemné tělo? Zde rána dlouho přetrvává a způsobuje únik energie. Někdy i po léta. A toto technika spirituálního odblokování napravuje a rány zaceluje.
Při operacích dochází ještě k dalšímu jevu, poškození meridiánů. To jsou dráhy v jemném těle, kudy proudí energie. Lékař fyzické tělo zašije, ale jemné tělo nechá poškozené. Energie pak narušenou dráhou proudit nemůže tak, jak má a její proud se blokuje. A zde technika spirituálního odblokování účinně pomáhá tyto dráhy zacelit a proud energie obnovit. Zranění jemných těl, když nejsou zacelena, se mohou přenášet i do dalších životů. A tak při této metodě nacházíme v jemném těle například hrot šípu ze středověku, kterým byl tehdy člověk zraněn. A ještě dnes mu způsobuje únik energie. Taková různá zranění je možné při této práci najít a odstranit.
Jak člověk prochází životem, vytváří si energetické bloky, které ho pak brzdí v jeho vývoji. Tyto bloky způsobují i fyzické choroby, někdy i psychické poruchy. Sám si většinou není člověk těchto bloků vědom a když ano, sám je neumí odstranit. I toto odstraní metoda spirituálního odblokování. Člověk pak může lehčeji žít a snáze v duchovním životě postoupit vpřed. Toto je první fáze spirituálního odblokování, je to taková duchovní hygiena. Tuto očistu může podstoupit každý. A je to velmi vhodné zvláště když proděl operaci, úraz, nebo psychický šok. Je dobré tuto očistu podstoupit jedenkrát za rok. Jedenkrát za rok očistit svá jemná těla a doladit proudění energie je vhodné z hlediska fyzického zdraví a psychické pohody. Často se tím vyřeší i různé chronické choroby, které se jinak zdají jen obtížně léčitelné.

Ještě se provádí vyšší stupeň zásahu do energetických těl. Zde se již působí na karmické bloky. K tomuto zásahu musí být člověk vývojově připraven. Tento druhý stupeň nelze provést u každého. U koho to možné je, urychlí mu to odžívání karmy, a odstraní mentální bloky. V této fázi se z aury klienta odstraňují i temné energie, fantómové, přivtělené duše, prokletí a černo-magické praktiky. Tento zásah je rozdělen do třech úrovní a musí být povolen z duchovního světa.

Spirituální odblokování je možno objednat na tel: 376 392 217, 776 552 911

 

 
 
 
 
MAGICKÝ SILOVÝ ŠTÍT
Pracuje s univerzální životní energií, kterou různé kultury nazývají různě. Prána, čchi, ód a podobně. Vědec, který tuto energii prozkoumal nejvíce, dr. Wilhelm Reich, ji nazval orgon. Magický silový štít je vyrobený tak, že pohlcuje negativní energie z okolí, ty přetransformuje – změní jejich vibrace, a dále vyzařuje energii pozitivní. Jak se to projevuje v praxi?

Technické elektromagnetické záření, poškozuje kvalitu životní energie. To dovede štít napravit. Proto je vhodné mít jeden v každé místnosti, aby odrušoval elektrické spotřebiče, ale i elektrické vedení ve zdech. Kvalita životní energie se pak ve vašem prostředí mnohonásobně zvýší.

Tento štít působí i na rostliny, které rostou výrazně rychleji, jsou zdravější a odolnější. Lépe odolávají plísním, virům a škůdcům.

Dokáže zrušit negativní psychosomatické zóny, a to trvale. A tak místa starých hřbitovů, popraviště, strašidelné domy a podobné, budou s jeho pomocí vyčištěny a negativní vlivy odstraněny.

Uzavírá průchody do negativních světů, a to tak, že zvyšuje vibraci místa. Tím se brána uzavře. A když se místo naplní pozitivní energií, už se přirozenou cestou znova tento průchod nikdy neotevře.

V naší přetechnizované době jsme ovlivňováni podprahovými informacemi, které se šíří téměř všude. Některé jsou vysílány záměrně. Slouží k manipulaci s lidmi, kteří se potom rozhodují a jednají podle těchto příkazů, které jim byly podprahovými informacemi vloženy do podvědomí. Štít dovede spolehlivě tyto informace odrušit. Má to ještě další pozitivní dopad, ani lidé ve vašem okolí s vámi nemohou manipulovat.

V důsledku dlouhodobého poškození životního prostředí energetickým smogem, trpí lidé depresemi, alergiemi, neodůvodněným strachem, sníženou imunitou, alergiemi. To vše dovede silový štít zněnou prostředí odstranit. A tak má nemalý vliv na vaše zdraví, pohodu i výkonnost.

A proč má ve svém názvu to slovo magický, podle našich zkušeností, dovede zrušit jakýkoliv magický útok a dovede mu i zabránit. A to je v dnešní době velice cenné, protože s magickou energií si pohrává stále více lidí. Důsledky pak jsou nedozírné. Magický silový štít zruší tyto vlivy a ochrání nás před těmito účinky. Uřknutí, prokletí, odsávání energie, to vše už nás díky štítu nebude ohrožovat.

Jestliže silový štít větších rozměrů zakopete na zahradě pod strom, rozprostře se nad celou zahradou ochranný deštník a strom bude tuto energii vyzařovat a váš prostor ochraňovat. Pro ochranu pozemku jsou štíty trochu jiného složení, a tak je potřeba nezaměňovat osobní štíty, bytové – ty jsou do místností, a zahradní.

Druhy štítů
Podle druhu použití vyrábíme několik druhů štítů. Každý z nich má jiný tvar, takový, který je podle našich zkušeností nejvhodnější pro konkrétní použití. I když jsou vyrobeny ze stejných ingrediencí, pro každý účel mají jiné uspořádání.

OSOBNÍ ŠTÍT
Má tvar zkumavky. Má očko na zavěšení. Doporučujeme ho nosit zavěšený na krku, zde se dosahuje největší účinnosti. Budete-li ho mít jen u sebe, jako přívěšek na klíče, mobil, a podobně, štít má omezenou působnost a to dosti znatelně. Dodá vám energii, ochrání před špatnými vlivy. Jeho další působení poznáte časem.

OCHRANA MÍSTNOSTI
Tento štít má tvar homole o průměru sedm centimetrů. Výška pět cm. Tato velikost je ideální pro jednu místnost. Zde harmonizuje energie, neutralizuje vliv elektrických spotřebičů i elektrického vedení ve zdech. Odrušuje informační šum z počítačů, rádia a televize.

ZAHRADNÍ ŠTÍT
Má tvar homole, může se použít také do velkých místností. Jeho použití je ale vhodnější do volného prostoru. Uzavírá průchody do negativních světů, ruší psychosomatické zóny, zvyšuje vibrace místa. Harmonizuje přírodu ve svém okolí, zhruba v okruhu 50 metrů. Pod jeho vlivem se dobře daří rostlinám, které jsou zdravější a odolnější. Harmonizuje také atmosférické vlivy.

HARMONIZAČNÍ ŠTÍT
Takto fungují pouze štíty ( orgonity ), které mají v sobě alchymystické prvky a jsou vyráběny podle přesných astrologických konstelací, přesně daným postupem. Štíty, které se vyrobí nahodile bez těchto alchymistických substancí, tyto účinky nemají. Tyto různé výrobky od sebe poznáte snadno, přestože na první pohled to nemusí být znát. Rozdíl je v ceně, protože alchymistické substance jsou velmi drahé a málokdo je umí vyrobit. Dávejte si pozor na plagiáty, které kolují po internetu, poznáte to podle ceny a podle toho, kdo je vyrobil. Tato osoba musí znát dobře astrologii a alchymii. Štíty vyrobené nahodile, mají tu vlastnost, že po určité době se jejich schopnost vyčerpá a oni začnou vyzařovat energii negativní, tzv. DOOR, toto bylo již mnohokrát zjištěno a ověřeno mnoho lidmi. Přišel na to v prvopočátku i W. Reich – objevitel této energie. Aby se toto nedělo, je potřeba, aby výrobek obsahoval alchymistické substance, potom toto nehrozí a jeho schopnost přetrvává.

A k čemu se takový harmonizační štít vůbec používá? Nejenom, že harmonizuje celého člověka, ale má schopnost prakticky zharmonizovat jakýkoliv stroj. Ať už se jedná o člověka - to je biologický stroj – tak i o stroj mechanický a to v jakékoliv podobě. Já ho například používám pro lepší chod automatického kotle na uhlí, nebo pro snížení spotřeby ve svém osobním autě. Snižuje mi spotřebu až o 10 % průměrné spotřeby na 100 km. Je to zajímavé, ale ještě zajímavější je to pro dopravní firmy s nákladními auty, které absolvují až 10 000 km měsíčně a někdy ještě více. Zde snížení spotřeby jde do tisíců za měsíc. Jeden autodopravce, který si pořídil tyto harmonizační štíty do svých nákladních aut, spočítal, že úspora na jedno auto mu činí 4 200 Kč za jeden měsíc – při listopadových cenách nafty. Při jeho vozovém parku 40 nákladních aut to činí něco málo přes DVA MILIÓNY za jeden rok. A to už je slušná úspora při minimální jednorázové investici, tyto štíty už má napořád a spoří i další roky. Tento štít se dá použít prakticky na jakýkoliv stroj. Další využití pro štít je pro sportovce, jako nezjistitelný doping. Toto vyzkoušeli dva sportovci lehké atletiky a nevěřili zprvu, že by jim to mohlo pomoci, ale výsledky je přesvědčili

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one