oberon klatovy (6).gif
obrázek 2.jpg
oberon klatovy (2).gif

Homocystein – věc veřejná – jest-li něco neznám, tak to neznamená, že to neexistuje. A takto se k tomu staví naše zdravotnictví!

Někteří lidé si myslí, že jich se to netýká, bohužel, tato aminokyselina se v našem těle vyrábí, ať si to přejeme nebo ne. Jde o přírodní biochemický proces, který je součástí našeho těla, naší existence, proto nikdo není vyloučen z jeho účinků v našem těle. A jelikož veřejný správce našeho zdraví (zdravotní systém, který si po celý život platíme) nemá zájem toto řešit - je zde zájem farmaceutických firem - musí každý sám za sebe!
Jedná se o prevenci, a protože přicházející kardiovaskulární choroby nám dávají menší či větší signály, že něco není v pořádku a my je často přehlížíme, nemoc udeří náhle a mnohokrát již není náprava možná. Proto je na každém z nás, jak to myslíme s prevencí vážně.

“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!” Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby CENTRA jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
kar2.gif
kar3.gif
kar5.gif
kar5.gif
kar6.gif

Co je HCY ?

Poradna Paralelní péče o zdraví - detašované pracoviště KLATOVY, je provozována ve spolupráci a pod záštiou MUDr. Karla Erbena (www.karelerben.cz), který na zakladě své dlouholeté praxe a vědeckých výzkumů, stanovil nejideálnější systémové řešení nejen pro prevenci ale i pro kauzální léčení Civilizačních Chorob, které jsou způsobeny zvýšenou hladinou Homocysteinu v lidském těle.

Při první návštěvě poradny je proveden vstupní pohovor a vyplněn záznam o zdravotním stavu. Na základě laboratorního vyšetření hladiny HCY v krvi a s ohledem na zdravotní stav je stanoven systémový postup a doporučení.

Kontrolní vyšetření HCY se provádí po 8 týdnech vitamínové léčby. Osoby se sníženou hladinou HCY obdrží  doporučení dlouhodobých opatření. U těchto osob není další vyšetření zpravidla nutné dříve, než za 2 roky. U osob se zjištěnou poruchou metabolismu HCY, nebo s  již rozvinutou civilizační chorobou, které se řadí mezi mimořádně rizikové, péče pokračuje jako individuální až do snížení rizika.

Co je Homocystein - HCY

Homocystein je aminokyselina, která se vyskytuje v živých buňkách všech vyšších organismů. Biologický význam homocysteinu určuje jeho účast v základních životních procesech: v hospodaření kyslíkem (buněčném dýchání), v řízené tvorbě energie, jejím ukládání a využívání, dále v syntéze a recyklaci některých klíčových metabolitů a v rozmnožování buněk. Genetické naprogramování a regulace těchto procesů zpětnými vazbami jsou ukázkou             udržování stálosti vnitřního prostředí.                                                                                                                                        

Významu, které mají tyto procesy pro život, odpovídají svojí velikostí následky, které plodí poruchy těchto procesů. Poruchy vznikají z příčin, kterým se až dosud nepřisuzoval větší význam. Dnes víme, že problém civilizace spočívá v tom, že lidstvo postupně změnilo skladbu své stravy do té míry, že přestalo zabezpečovat zásobování buněk důležitými mikronutrienty, minerály a vitamíny. Hlavně chybějí ty, které jsou nezbytné pro bezporuchovou metabolizaci Hcy.

Tři nezbytné vitamíny, které jsou nutné k snížení hladiny Homocysteinu v organismu:

Kyselina listová         Vitamín B12       Vitamín  B6

správné množství vitamínů lze určit pouze pomocí léčebného systému podle MUDR. Karla Erbena

Nedostatek těchto vitamínů v těle způsobuje chybnou metabolizaci Homocysteinu a tím dochází k jeho ukládání v těle kde působí jako toxin. Zvýšená hladina HCY způsobuje:

vznik volných radikálů a tím poškození mitochondrií buněk

poškození enzymů

poruchu biomechanických procesů

neurotoxicitu

změnu imunologických charakteristik proteinů

poruchy syntézy proteinů  a DNA

Výše uvedené poruchy způsobí vznik CIVILIZAČNÍCH CHOROB jako jsou:

zvýšený cholesterol
vysoký a nízký tlak

kardiovaskulární onemocnění ,

  poruchy imunity

poškození vaziva

genové mutace

autoimunitní onemocnění

kožní onemocnění

Parkinson

Alzheimer

alergie

astma

poruchy neplodnosti

nádorová onemocnění

degenerativní onemocnění pohybového aparátu

 revmatizmus

a další .......

Homocysteinová vitamíny možno zakoupit za zvýhoďněnou cenu na tomto odkaze: http://28.hcy-vitality.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one